facebook tracking
Utbildare inom matlagning

Utbildare inom matlagning

Vi söker nu en volontär som vill hjälpa oss att lära ut grunder i matlagning till vår klientgrupp på Skyddsvärnets stödboende i Bromma. Klientgruppen består av personer med tidigare erfarenhet av kriminalitet eller missbruk. Gruppen har en genomsnittsålder på ca 40 år.

Matlagningskursen är ett önskemål från klienterna och är ett sätt för att de bättre ska klara sig själva och samtidigt höja sin egen livskvalité, både under och efter boendevistelsen.

Vi söker någon som kan bistå oss med ovanstående uppgifter och vi beräknar att antal tillfällen och timmar osv görs upp i samråd med volontär/enhetschef och klienter. Ett önskemål är ett tillfälle per vecka på ca 2 timmar. Vi står för maten och den utrustning som behövs.

Är du intresserad eller nyfiken på mer information? Vänligen kontakta oss eller ring till Kristina Antonio, enhetschef på boendet, på 070-092 14 63.

Varmt välkommen med din ansökan!

 

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Stockholm

Drakenbergsgatan 22
11728 Stockholm Vägbeskrivning kansliet@skyddsvarnet.se 08-7291730

Vi på Skyddsvärnet

Skyddsvärnets medarbetare verkar i ett mångkulturellt land. För oss är det väldigt viktigt att ha skilda språk- och kulturkompetenser i organisationen så att vi på ett demokratiskt sätt kan möta omvärlden. Vi är en öppen verksamhet för alla som kommer i kontakt med oss – oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vi bemöter alla människor på ett respektfullt sätt och förespråkar mångfald.

Jobbar du redan på Skyddsvärnet ?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@skyddsvarnet.se
Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor