facebook tracking
Avdelningar

Praktikplatser

Connect
Är du studerande och vill få erfarenhet samt fördjupad kunskap inom socialt arbete?


Vi har en mångårig erfarenhet av att tillsätta praktikplatser inom olika verksamhetsområden. Det kan handla om praktikperioder som är från ett par veckor upp till en hel termin.

Vi har även tagit emot studenter som gjort sina fältstudier hos oss samt de som skrivit B- eller C-uppsatser om någon verksamhet hos Skyddsvärnet. Studenterna har vanligtvis kommit från olika socialhögskolor men även från KY- utbildningar.

Vi på Skyddsvärnet

Skyddsvärnets medarbetare verkar i ett mångkulturellt land. För oss är det väldigt viktigt att ha skilda språk- och kulturkompetenser i organisationen så att vi på ett demokratiskt sätt kan möta omvärlden. Vi är en öppen verksamhet för alla som kommer i kontakt med oss – oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vi bemöter alla människor på ett respektfullt sätt och förespråkar mångfald.

Jobbar du redan på Skyddsvärnet ?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@skyddsvarnet.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor