facebook tracking
Möjligheter

Non-profit Rekrytering och Bemanning

Connect
Vi söker kandidater för rekrytering- och bemanningsuppdrag.

RÄTT KOMPETENS

Vår rekryteringsprocess präglas av ett nytänk där vi tar till vara på olika typer av kompetenser från hela världen. Det finns många personer utan det traditionella CV:t som försvinner i rekryteringsprocesser, trots rätt kompetens. Vi hittar kandidater på ett innovativt sätt och fokuserar på att presentera rätt person för jobbet, inte "rätt" CV.

Sök till oss om du är intresserad!

Vi på Skyddsvärnet

Skyddsvärnets medarbetare verkar i ett mångkulturellt land. För oss är det väldigt viktigt att ha skilda språk- och kulturkompetenser i organisationen så att vi på ett demokratiskt sätt kan möta omvärlden.

Skyddsvärnet är en öppen verksamhet för alla som kommer i kontakt med oss – oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Viktigt att påpeka är att Skyddsvärnet är religiöst- och partipolitiskt obundna. Vi bemöter alla människor på ett respektfullt sätt och förespråkar mångfald.

Stockholm

Drakenbergsgatan 22
11728 Stockholm Vägbeskrivning kansliet@skyddsvarnet.se 08-7291730

Jobbar du redan på Skyddsvärnet ?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@skyddsvarnet.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor