Avdelningar

Individ och familj

Connect

Individ och familj är det verksamhetsområde där vi har flest verksamheter och enheter. Vi arbetar med individuellt stöd till barn, unga och vuxna.

Familjevård
Här arbetar våra socionomer i rollen som konsulenter. De rekryterar och handleder familjehem, arbetar med placeringar och tar emot förfrågningar. I våra familjehem bor barn, unga och vuxna som är i behov av olika typer av stöd. Vi har även skyddade boenden. Våra konsulenter har egna familjehem med uppdrag kopplade till sig, och arbetar nära dessa. De besöker familjerna (som finns i hela landet) och har regelbunden kontakt via exempelvis telefon eller videosamtal.

Inom enheten finns även en psykolog och Skyddsvärnets avhopparverksamhet, öppenvård samt återfallsprevention. 

Träningslägenheter
I våra lägenheter bor unga och vuxna, som får stöd, uppmuntran och vägledning av våra kontaktpersoner på enheten. Behovet ser olika ut och kontaktpersonerna ger därför stöd i allt från exempelvis drogfrihet, hälsa och träning, sociala relationer till motivation och självkänsla. Som kontaktperson får du vara kreativ!

De flesta som bor i våra lägenheter har kommit en bit på vägen ur sin problematik och bedöms klara ett eget boende. Nästa steg är att bli helt självständig.

Stödboenden och halvvägshus
Här bor personer från 18 år och uppåt med psykosocial problematik, erfarenhet av missbruk och/eller kriminalitet. Uppdragsgivare är socialtjänsten och Kriminalvården. De boende har eget ansvar för sin mat och att tvätta, städa och handla exempelvis. Men de får stöd, samtal och vägledning av kontaktpersonerna som arbetar här.

Kontaktpersonerna arbetar ungefär på samma sätt som på våra träningslägenheter (se ovan). Skillnaden är att de tillsammans med enhetschefen också ansvarar för boendet och att de arbetar varierande tider på dygnet. 

SAFE Stockholm
På SAFE arbetar våra trygghetsvärdar för att öka tryggheten för barn och unga som vistas i Stockholms city. Arbetet utgår främst från Plattan och syftar till att finnas där för de unga, uppmärksamma om någon behöver stöd och hjälp samt länka vidare till andra insatser. Vi samarbetar med andra aktörer i city, såsom fältarbetare, ungdomsjouren och polisen.Hjärtatklick.png

Inom detta verksamhetsområde arbetar bland annat familjehemskonsulenter, psykolog, kontaktpersoner och trygghetsvärdar. 

Hej (nya) kollega!

Jobbar du redan på Skyddsvärnet ?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@skyddsvarnet.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor